چسب زدن پس از جراحی بینی Tag

عمل بینی در مشهد دکتر الهام آذرنوش > Posts tagged "چسب زدن پس از جراحی بینی"

پس از عمل جراحی بینی چسب ها همیشه باید بسیار آرام برداشته شود تا پوست از غضروف و استخوان زیرین آن بلند نشود ( مثل زمانی که اتل در مطب برداشته می شود) چون در غیر این صورت این فاصله را خون پر کرده و بعد تبدیل به فیبروز (...

Read More