ورزش بعد از عمل جراحی بینی Tag

عمل بینی در مشهد دکتر الهام آذرنوش > Posts tagged "ورزش بعد از عمل جراحی بینی"

سوال بسیار شایع بیماران محترم از خانم دکتر آذرنوش این است که آیا بعد از عمل بینی امکان ورزش وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت در پنج هفته اول بعد عمل بینی فقط نرمش های خیلی سبک توصیه می شود و هیچ فعالیت فیزیکی دیگری توصیه نمی کنیم. البته...

Read More