جراحی بینی قوز دار Tag

عمل بینی در مشهد دکتر الهام آذرنوش > Posts tagged "جراحی بینی قوز دار"
عمل بینی قوزدار

[su_service title="مدت زمان مطالعه مقاله عمل بینی قوزدار:" icon="icon: clock-o" icon_color="#29bbad" size="18"] بینی عقابی و استخوانی (وجود قوز روی بینی) می‌ تواند یکی از ویژگی‌ های خانوادگی باشد که بر اثر عومل ارثی به وجود آمده است و یا بر اثر تروما( ضربه به بینی) ایجاد شود. در مواردی که قوز...

Read More