بیهوشی عمومی Tag

عمل بینی در مشهد دکتر الهام آذرنوش > Posts tagged "بیهوشی عمومی"

بیهوشی یکی از نگرانی های عمده بسیاری از افراد است که در خصوص جراحی بینی از دکتر خود درخواست مشاوره می کنند. این هراس بی مورد غالباً به تصورات و باورهای شایع درباره بیهوشی مربوط می شود.   ریشه این نگرانی ها احتمالا به گذشته بر می گردد. زیرا در گذشته ای...

Read More